Unión Alcoyana - Assegurances

Telèfon 800 888 888

unión transport

Definició del producte

L’assegurança unión transportes està especialment indicada per a propietaris de camions, agències de transports (amb camions i sense), per a empreses que importen o exporten mercaderies i que encarreguen el transport a un tercer: per a indústries que transporten les seues pròpies mercaderies, siga per venda, per a acabat d’aquestes o per a emmagatzemar-les; empreses que exposen mercaderies en fires...

Unión Transport

Garanties bàsiques i opcionals

Aquesta modalitat d’assegurança està concebuda per a garantir les mercaderies contra els riscos, danys materials, destrucció o desaparició, que els puga afectar durant el seu transport d'un lloc a un altre. També es poden garantir altres situacions determinades, com càrrega i descàrrega i estades, tot això relacionat amb el seu transport terrestre.


Preguntas més freqüents

Requeriments tècnics i de configuració per a la correcta visualització d'unionalcoyana.com:

Navegador:

Resolució:

JavaScript:

Flash:

Si compleix tots aquests requisits i té problemes de visualització, per favor, pose's en contacte amb nosaltres. Gràcies.