Unión Alcoyana - Assegurances

Telèfon 800 888 888

unión resposabilitat civil

Definició del producte

Unión Alcoyana ofereix una assegurança completa per a cobrir la Responsabilitat Civil, tant personal com professional, que puga sorgir a causa de l'obligació que recau sobre una persona de reparar el dany que ha causat, siga per acció, omissió o negligència. Protegim el patrimoni dels nostres clients enfront dels danys a tercers que involuntàriament puguen ocórrer.

Unión Responsabilidad Civil

Garanties bàsiques i opcionals

A part de la garantia bàsica, la cobertura de la pòlissa es pot ampliar amb una sèrie de garanties addicionals que n’amplien l’àmbit de cobertura. Aquestes garanties addicionals dependran del risc que es vol assegurar, de manera que el que es pretén és donar una correcta cobertura a cada risc en concret, adaptant la pòlissa a les necessitats de l'assegurat i les característiques del risc.

Preguntes més freqüents

Requeriments tècnics i de configuració per a la correcta visualització d'unionalcoyana.com:

Navegador:

Resolució:

JavaScript:

Flash:

Si compleix tots aquests requisits i té problemes de visualització, per favor, pose's en contacte amb nosaltres. Gràcies.