Unión Alcoyana - Assegurances

Telèfon 800 888 888

unión incendis

Definició del producte

En el moment d'adquirir un habitatge, establir un nou negoci o simplement, mantenir protegida la  teua empresa, resulta oportú contractar una assegurança que responga davant de qualsevol tipus d'imprevist, en aquest cas contra un possible incendi.

Unión Incendis

Garanties bàsiques i opcionals

Aquesta assegurança serveix per a indemnitzar els danys produïts pel foc directament o indirectament, cobrint garanties opcionals tals com danys en aparells elèctrics i electrònics, Responsabilitat Civil, paralització del treball o pèrdua de lloguers, així com les despeses derivades de l'extinció i el desenrunament.


Preguntes més freqüents

Requeriments tècnics i de configuració per a la correcta visualització d'unionalcoyana.com:

Navegador:

Resolució:

JavaScript:

Flash:

Si compleix tots aquests requisits i té problemes de visualització, per favor, pose's en contacte amb nosaltres. Gràcies.