Unión Alcoyana - Assegurances

Telèfon 800 888 888

unión deccenal

Definició del producte

unión deccenal, és l’assegurança relacionada amb la finalització de l'edifici per a donar compliment a la llei d'ordenació de l'edificació que cal contractar a l'inici dels treballs d'execució i que donarà cobertura a l'edifici durant deu anys, des de la finalització de l'obra, a qualsevol dany que afecte l'estructura i que en comprometa directament la resistència i l’estabilitat.

Unión Deccenal

Garanties bàsiques i opcionals

L’assegurança unión deccenal té per finalitat la millora de les condicions de qualitat en les edificacions i l'exigència de la responsabilitat per causa d’aquesta. Per això, s'estableixen determinades garanties amb una durada d'un, tres o deu anys –de les quals aquesta última és l'obligatòria–, durant els quals tots els agents intervinents en l'edificació han de respondre davant dels adquirents o perjudicats pels vicis de l'edificació, a més de determinar una gamma d'assegurances que garantisca la reparació dels danys materials patits per l'edifici a causa de tals vicis.

Preguntas més freqüents

Requeriments tècnics i de configuració per a la correcta visualització d'unionalcoyana.com:

Navegador:

Resolució:

JavaScript:

Flash:

Si compleix tots aquests requisits i té problemes de visualització, per favor, pose's en contacte amb nosaltres. Gràcies.