Unión Alcoyana - Assegurances

Telèfon 800 888 888

unión construcció

Definició del producte

L’assegurança Tot Risc de la Construcció té la finalitat d'indemnitzar els danys que es produïsquen en l'obra civil durant la seua execució i en cadascuna de les fases de la construcció, des del replanteig del terreny, passant per l'execució de la fonamentació, l’execució de l'estructura, tancaments, fins a la finalització de l'edifici; sempre que aquests danys o pèrdues hagen estat produïts de forma accidental o imprevisible.

Unión Construcció

Garanties bàsiques i opcionals

Tot Risc de la Construcció és una assegurança que s'adapta als actuals processos d'execució desenvolupats en les obres, de forma particularitzada, en funció de les necessitats de les empreses constructores. Entre les garanties bàsiques destaca la indemnització per robatori, despeses per demolició i desenrunament, trencament de vidres, errors de disseny o defectes en els materials utilitzats, etc. També es poden contractar garanties opcionals com avaria de maquinària, Responsabilitat Civil, preemmagatzematge de béns o efectes personals.

Preguntas més freqüents

Requeriments tècnics i de configuració per a la correcta visualització d'unionalcoyana.com:

Navegador:

Resolució:

JavaScript:

Flash:

Si compleix tots aquests requisits i té problemes de visualització, per favor, pose's en contacte amb nosaltres. Gràcies.